SGS

- Jul 09, 2020-

Nota PENTING:

Penafian SGS:

Laporan ini menggambarkan penemuan kami untuk syarikat yang berkenaan hanya pada tarikh perkhidmatan kami sahaja.

Laporan ini tidak melepaskan atau melepaskan kilang / penjual / pembekal dari komersial, undang-undang atau

tanggungjawab kontrak dengan pembeli berkenaan dengan produk yang disediakan oleh kilang / penjual / pembekal. Sebarang

pembaca selain dari pihak yang laporan ini telah dikeluarkan secara khusus dengan ini dimaklumkan bahawa

syarat umum perkhidmatan SGS mengandungi peruntukan had liabiliti.

Penafian Alibaba.com:

Laporan ini telah disediakan secara bebas oleh agensi pengesahan pihak ketiga. Laporan tersebut disediakan

pada" SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SETIAP TERSEDIA". Maklumat yang terdapat dalam laporan boleh berubah tanpa

notis dan tidak ada kewajiban dianggap untuk mengemas kini maklumat setelah diterbitkan. Alibaba (termasuknya

gabungan) tidak terlibat dalam penyediaan laporan. Penerbitan laporan sama sekali tidak bermaksud demikian

Alibaba menyokong atau mengesyorkan laporan tersebut. Oleh itu, Alibaba tidak boleh dipertanggungjawabkan

ketidaktepatan atau peninggalan dalam laporan.

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, Alibaba secara tegas menolak sebarang jaminan, tersurat atau tersirat,

berkenaan dengan laporan tersebut, termasuk jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau

bukan pelanggaran. Penggunaan atau pergantungan anda kepada laporan ini adalah mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri. Kepada

maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, dalam keadaan apa pun Alibaba tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak untuk sebarang langsung, tidak langsung,

kos, perbelanjaan, kos undang-undang atau kerugian atau kerugian kerosakan, hukuman, insidental, khas atau akibatnya

apa sahaja yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laporan walaupun diberitahu mengenai

kemungkinan kerosakan tersebut.